Thursday, January 26, 2017

Dahsyatnya Manfaat Batu Wukuf Istilah Haji Meurut Islam


ketemu lagi di MMC Blog. berbeda dengan artikel sebelumnya, di artikel kali ini ane akan menceritakan tentang manfaat batu Wukuf istilah haji menurut islam.

Dalam sebuah hadis menceritakan, pada zaman dahulu ada seseorang laki-laki yang Wukuf di Arafah, kemudian laki-laki tersebut berhenti dilapangan luas itu, pada waktu itu orang orang sedang melakukan ibadah Haji. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang sangat penting. Bahkan Wukuf di Arafah itu disebut sebagai Haji yang sebenarnya karena apa bila seorang itu berwukuf dipadang Arafah dianggap hajinya telah sempurna bahkan yang lainya tidak sempat dilakukan atau ketinggalan.

Rasulullah bersabda
 • Alhaju Arafat '' yang artinya Haji itu Wukuf di Arafah
 • Sesungguhnya Allah SWT menjadikan hari sabtu itu hari raya untuk Nabi Musa AS dan Allah SWT memilih hari jum'at sebagai hari raya untuk-ku
Rupanya pria tadi masih belum mengenal Islam dengan lebih dalam, masih dalam istilah Muallaf. saat laki-laki tersebut berada disitu, dia mengambil tujuh butir batu lalu berkata pada batu itu .

Hai batu-batu, saksikanlah olehmu bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah

Setelah laki-laki tersebut berkata seperti itu kemudian laki-laki tersebut tiduran dan meletakan ketujuh batu tersebut dibawah kepalanya. tidak lama kemudian laki-laki itu tertidur dan bermimpi seperti datangnya kiamat  dalam mimpinya itu juga laki-laki tersebut telah diperiksa segala dosa-dosa dan pahalanya oleh Malaikat. usai pemeriksaan di dalam mipinya dirinya harus masuk kedalam neraka, kemudian laki-laki itu pergi ke neraka, dan akan memasuki salah satu dari pada pintu-pintunya.

Tiba-tiba seketika batu-batu kecil yang dikumpulkan tadi datang mendekati pintu neraka tersebut. tetapi mereka tidak sanggup rupaya. Malaikat azab telah berada disitu. semua Malaikat itu menolaknya masuk kepintu neraka tersebut. kemudian pria itu pergi kepintu lain. para malaikat itu tetap berusaha untuk memasukan laki-laki itu supaya masuk kedalam neraka, tetapi tidak berdaya sebab batu itu terus mengikuti laki laki tersebut kemanapun dia pergi. sampai pada akhirnya habislah ketujuh pintu neraka ia datangi. para malaikat yang bertindak akan menyiksa orang-orang yang masuk neraka sekuat tenaga untuk memasukan laki-laki itu kedalam neraka, tetapi lagi-lagi tidak berhasil, sampai dipintu neraka yang ke tujuh, neraka itu lagi-lagi tidak mau menerimanya karena ada batu yang mengikutinya. ketujuh batu itu seolah-olah membentenginya laki-laki itu dari pada masuk neraka. kemudian dian naik ke arasy dilangit yang ketujuh, disitulah Allah berfirman yang artinya:

''Wahai hambaku, aku telah menyaksikan batu-batu yang engkau kumpulkan dipadang Arafah. aku tidak akan menyia-nyiakan hakmu, bagaimana aku akan menyia-nyiakan hakmu, sedangkan aku telah menyaksikan bunyi 'syahadat' yang engkau ucapkan itu. sekarang masuklah engkau kedalam surgaku. ''

kemudian laki-laki itu langsung menghampiri pintu syurga itu, tiba-tiba pintu surga tersebut terbuka dengan lebar, rupanya kunci pintu surga itu adalah kalimat syahadat yang diucapkan sebelumnya.

Pesan Allah SWT kepada Nabi Musa AS
 • Wahai musa, jangan menyekutukan aku dengan suatu apapun bahwa aku telah memutuskan bahwa api neraka akan menyambar muka orang-orang musyikin, 
 • Taatilah aku dan kedua orang tuamu niscaya aku akan peliharamu dari segala bahaya dan akan aku lanjutkan umurmu dan aku hidupkan kamu dengan penghidupan yang baik
 • Jangan sekali-kali membunuh jiwa yang aku haramkan kecuali dengan hak niscaya akan menjadi sempit bagimu, dunia yang luas dan langit dengan semua penjurunya dan akan kembali akan kembali engkau dengan murka-ku kedalam api neraka 
 • Jangan sekali-kali engkau sumpah dengan nama-ku dalah dusta atau durhaka sebab aku tidak akan membersihkan orang yang tidak mensucikan aku dan tidak mengagung-agungkan nama-ku
 • Jangan hasad dengki dan iri terhadap apa yang aku berikan kepada orang-orang, sebab penghasut itu musuh nikmat-ku, menolak kehendak-ku, membenci kepada dikotomi yang aku berikan kepada hamba-hamba-ku dan setiap yang tidak meninggalkan perbuatan tersebut, maka bukan dari pada aku
 • Jangan menjadi saksi terhada apa yang tidak engkau ketahui dengan benar-benar dan engkau ingati dengan akalmu dan perasaanmu sebab aku menuntut saksi-saksi itu dengan teliti atas persaksian mereka 
 • Jangan mencuri dan jangan berzinah istri tetangga tetanggamu sebab niscaya aku tutup wajah-ku darimu dan aku tutup pintu-pintu langit darinya
 • Jangan menyembelih korban untuk selain diri-ku, sebab aku tidak menerima korban kecuali yang disebut nama-ku dan ikhlas untuk-ku 
 • Cintailah terhadap sesama manusia sebagai yang engkau suka terhadap dirimu sendiri
 • Jadi hari sabtu itu hari untuk beribadah kepada-ku dan hiburkan anak keluargamu.


Share this

1 Comment to "Dahsyatnya Manfaat Batu Wukuf Istilah Haji Meurut Islam"

Unknown said...

Subhanalloh..